Logo roeivereniging weesp

ROEIVERENIGING WEESP

Sportief op het mooiste roeiwater van Nederland!

Inschrijfformulier

Door het invullen en vervolgens verzenden van onderstaande gegevens meld je je aan als lid van Roeivereniging Weesp, machtig je de vereniging om het inschrijfgeld (eenmalig), de contributie en overige door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen (terugkerend) per automatische incasso periodiek van jouw IBAN-rekening af te schrijven. Klik hier voor meer informatie. 

Met het invullen verklaar je de zwemkunst machtig te zijn, fysiek geen beperkingen te hebben die in combinatie met roeien een risico vormen, een doorlopende WA-verzekering te hebben en kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en de richtlijnen (klik hier).

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers en wij verwachten dat alle leden een bijdrage leveren aan de noodzakelijke werkzaamheden. Onderstaand kun je jouw voorkeuren voor verenigingswerk aangeven.

Na het invullen en verzenden van jouw gegevens ontvang je een e-mail met de vraag om jouw aanmelding te bevestigen waarna deze doorgestuurd wordt naar de Ledenadministratie die je vervolgens een gebruikersnaam en een wachtwoord toekent die toegang geven tot het besloten deel van onze website.

Ter geruststelling; alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie van Roeivereniging Weesp alsmede die van de KNRB. De ledenlijst met adres en contactgegevens wordt alleen gedeeld met leden van de roeivereniging.

 

Algemeen


 

Contact

 

Adres

 

Lidmaatschap

Hieronder graag aangeven voor welk soort lidmaatschap je aanmelding is. Let op: studentenlid alleen mogelijk na het versturen van een kopie van de studentenkaart naar de ledenadministratie (eitartsinimdanedel.[antispam].@rvweesp.nl). Studentenleden zijn 18 jaar of ouder.

Roeivereniging Weesp kent evenementen en activiteiten waarbij ook foto's worden gemaakt. Hierbij vragen wij  toestemming om foto's waarbij je herkenbaar op bent afgebeeld te publiceren op onze website, de nieuwsbrief of andere uitingen van de vereniging. Foto's worden altijd onmiddellijk verwijderd op eerste aangeven (ofni.[antispam].@rvweesp.nl). 

De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd in twee delen. Geef hieronder aan op welke bankrekening we het lidmaatschap en eventueel gekochte verenigingskleding kunnen incasseren via automatische incasso. 

Je kunt hier de BIC code van de eigen bank achterhalen. Bijv. voor de

ING Bank: INGBNL2A

ABN Amro Bank: ABNANL2A

Rabobank: RABONL2U

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor het volledige volgende kalenderjaar, dus per 1 januari. Opzeggen van het lidmaatschap kan -uitsluitend schriftelijk, per mail of hieronder via deze website - bij de ledenadministratie, vóór 31 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt per 31 december van het lopende jaar beëindigd. Bij opzegging blijft de volledige contributie over het lopende jaar verschuldigd.De opzegging is pas geldig na ontvangst van een bevestiging. Ontvang je deze onverhoopt niet binnen twee weken, informeer  dan even of je opzegging door de ledenadministratie is ontvangen.

 

Overige

Wil je hieronder aangeven hoe je in contact bent gekomen met onze roeivereniging? Heb je proeflessen gehad? Met wie binnen de vereniging heb je al contact? Ben je een ervaren roeier, bij een andere vereniging al afgeroeide roeier of wil je starten met instructie? Vermeld deze informatie s.v.p. hieronder. 

Een vereniging vormen alle leden samen. Het bestuur vindt verenigingswerk dan ook een belangrijk speerpunt. Geef hier je voorkeuren aan voor werkzaamheden c.q. welke speciale kwaliteiten je wilt inbrengen (meerdere keuze mogelijk/gewenst).

 

Onze nieuwsbrief: de DigiDol

Een aantal keren per jaar verstuurt de redactie een digitale nieuwsbrief: de DigiDol. De DigiDol staat vol met nieuws, informatie en achtergrondverhalen van Roeivereniging Weesp. Het bestuur vindt een goede communicatie naar de leden belangrijk en de DigiDol maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. We hopen dan ook dat iedereen de DigiDol wil ontvangen.

 

Voer s.v.p. de controle uit en klik op 'Verzenden'. Naar het opgegeven mailadres zal een bevestiging worden verstuurd.


Beveiligingscode Beveiligingscode

Logo roeivereniging weesp wit ROEIVERENIGING WEESP

Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp
Tel. 0294 - 419 862, ofni.[antispam].@rvweesp.nl
  /roeivereniging.weesp

Boothuis