Logo roeivereniging weesp

ROEIVERENIGING WEESP

Sportief op het mooiste roeiwater van Nederland!

content-banner-079

Verenigingswerk

Een vereniging vormen alle leden samen. Het bestuur vindt (de organisatie van) verenigingswerk dan ook een belangrijk speerpunt. Verenigingswerk geeft kansen, het levert je wat op: je leert mensen binnen de vereniging kennen, je doet ervaringen op en kan kwaliteiten uitproberen en ontwikkelen die je op andere terreinen weer kunt in zetten.

Waar gaat het om bij vrijwilligerswerk? 

De Roeivereniging Weesp (RVW) is een roeivereniging waar je lid van wordt; in de eerste plaats om te roeien en daarnaast ook vanwege de gezelligheid/het verenigingsleven. Als lid betaal je contributie. Daarmee worden de hoofdactiviteiten van de vereniging, met name het (faciliteren van) roeien, betaald. Om de contributie op een redelijk niveau te houden doen de leden allerlei soort werk voor de vereniging: voor de leden door de leden. Vrijwilligerswerk is Verenigingswerk.


Verplicht of vrijwillig?

Het verenigingswerk is niet verplicht en dat zouden we graag zo houden. We stimuleren ieder lid om zijn steentje bij te dragen want gezamenlijk moeten we de vereniging draaiend houden. Daarbij zijn er leden die veel doen en anderen wat minder. Het gaat om een redelijke verdeling van de lusten en de lasten, om aansluiting te zoeken bij ieders kwaliteiten, om het leuk te hebben met elkaar en om continuïteit binnen de vereniging van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor al die andere klussen dan het roeien. Het is niet alleen verplicht volgens het huishoudelijk reglement om als lid verenigingswerk te doen, maar natuurlijk ook een morele verplichting. 


Organisatie van het verenigingswerk 

Voor de organisatie van het verenigingswerk zijn de commissies (en coördinatoren) belangrijk. Iedere commissie (en coördinator) organiseert de bemensing van zijn eigen activiteiten. Commissies zullen gebruik maken van de digitale kaartenbak (zie hieronder), waarin staat vermeld wie voor welke activiteiten beschikbaar is.

De Coördinator-Verenigingswerk is voor de vereniging aanspreekpunt voor de organisatie van het verenigingswerk. Dit houdt in elk geval in het bewaken van de registratie (van nieuwe en oude leden), het assisteren van commissies/coördinatoren bij het organiseren van de ondersteuning, de ondersteuning van algemene projecten (voor zo ver die niet vallen onder een commissie). 


Registratie/administratie

In ons systeem voor de ledenadministratie is een voorziening getroffen waardoor ieder lid aan kan geven voor welke werkzaamheden men beschikbaar is c.q. welke speciale kwaliteiten men wil inbrengen (de digitale kaartenbak). Dit kan elke lid door in te loggen op de website en de eigen gegevens aan te passen (klik hier). Deze informatie is in te zien door alle leden en dus ook door alle commissies (klik hier voor de overzichten).  Men kan de aangegeven belangstelling zo nodig zelf aanpassen.


Wisselwerking 

Ook van de leden zelf wordt initiatief verwacht. Ieder lid geeft aan voor welke activiteiten men beschikbaar is. Verder kan ieder lid zelf de informatie over de activiteiten van de commissies raadplegen en zich bij de desbetreffende commissie aanmelden. 

 

 

Pagina laatst bijgewerkt op 24 september 2023

Logo roeivereniging weesp wit ROEIVERENIGING WEESP

Utrechtseweg 17, 1381 GR Weesp
Tel. 0294 - 419 862, ofni.[antispam].@rvweesp.nl
  /roeivereniging.weesp

Boothuis